Skillnaden mellan Pejl och GPS

Den främsta skillnaden mellan pejl-utrustning och GPS för katter är i dagsläget vikten, pejl-sändaren väger än så länge mindre och kan användas oavsett kattens vikt. Man kan även förse små kattungar med pejl-sändare om det anses nödvändigt.

Då det gäller räckvidd är dock alternativet GPS betydligt bättre, via en applikation i mobilen/surfplattan eller via datorn kan man följa katten och hur den rör sig i realtid.

Innan man förser katten med någon form av spårningsutrustning bör man se till att katten är van vid att bära halsband då den är ute. I annat fall kan det bli ”kaka på kaka” och katten känner sig obekväm. Det ligger ju som bekant i katternas natur att smyga och röra sig fritt var de än befinner sig.


Ett tredje alternativ kan vara att placera en liten GPS-mottagare i kattens halsband, den samlar information om kattens rörelser så länge den sitter kvar i halsbandet. När man tar ur den kan man läsa av informationen via datorn och få en överblick över hur katten har förflyttat sig de senaste dagarna.

Trots att katter kan röra sig långt bort från hemmet så har de ofta ett revir som de vanligtvis rör sig inom, med hjälp av GPS-mottagaren så får man information om revirets gränser vilket gör det lättare att hitta katten då man använder pejl-utrustningen vid ett senare tillfälle.