Hur fungerar en Pejlare?

Med hjälp av en pejlare kan man lokalisera sin katt, det förutsatt att katten bär en liten sändare i halsbandet. Pejl-tekniken har inte samma räckvidd som en katt-GPS men sändaren väger vanligtvis mindre. Har man en liten katt är pejlutrustning att rekommendera.


Sändaren som sitter i kattens halsband skickar ut en signal om vart katten befinner sig. Signalen tas emot av mottagaren som med hjälp av ljudsignaler visar i vilken riktning man ska röra sig för att hitta katten. Ljudsignalerna går att stänga av på både sändaren och mottagaren om ljudet stör någon av parterna.

En pejlare måste kalibreras

Observera att en pejlare måste kalibreras innan man använder den första gången. Proceduren är relativt enkel och finns beskriven i den manual som följer med vid beställningen.

Eftersom den lilla sändaren väger så pass lite så kan katten bära den dygnet runt utan att besväras. Pejlutrustningen kan också med fördel kombineras med ett GPS-minne. På så vis får man en ungefärlig uppfattning om kattens revir innan man påbörjar sökandet.

GPS-minnet placeras i kattens halsband och funktionen är att samla data om kattens rörelsemönster. Efter ett par dagar kan man plocka ur GPS-minnet och byta tillbaka till sändaren istället. Informationen som GPS-minnet samlat kan man läsa av via datorn.